• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

Մեր մրցանակակիրները

 • ԱՇՈՏ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ
  ԱՇՈՏ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

  ՍԱՄԲՈ

 • ՎԱԳԻՖ ՄԻՆԱՍՅԱՆ
  ՎԱԳԻՖ ՄԻՆԱՍՅԱՆ

  ՍԱՄԲՈ

 • ԱՐՄԵՆ ԱԴԱՄՅԱՆ
  ԱՐՄԵՆ ԱԴԱՄՅԱՆ

  ՍԱՄԲՈ

 • ՄԱՎՐԻԿ ՆԱՍԻԲՅԱՆ
  ՄԱՎՐԻԿ ՆԱՍԻԲՅԱՆ

  ՍԱՄԲՈ

 • ԴԱՎԻԹ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
  ԴԱՎԻԹ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

  ՍԱՄԲՈ

 • ՄԱՐՏԻՆ ՄԻՐԶՈՅԱՆ
  ՄԱՐՏԻՆ ՄԻՐԶՈՅԱՆ

  ՍԱՄԲՈ

 • ԱՐԵՆ ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ
  ԱՐԵՆ ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ

  ՍԱՄԲՈ

 • ԴԱՎԻԹ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
  ԴԱՎԻԹ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

  ՍԱՆԴԱ-ՈՒՇՈՒ

 • ԴԱՎԻԹ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
  ԴԱՎԻԹ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

  ԿԻՈԿՈՒՇԻՆԿԱՅ ԿԱՐԱՏԵ-ԴՈ

 • ԱՐԿԱԴՅԱ ԶԱՔԱՐՅԱՆ
  ԱՐԿԱԴՅԱ ԶԱՔԱՐՅԱՆ

  ՈՒԺԱՅԻՆ ԵՌԱՄԱՐՏ

 • ՍՈՍԵ ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ
  ՍՈՍԵ ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ

  ՁՅՈՒԴՈ

 • ԴԱՎԻԹ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
  ԴԱՎԻԹ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

  ՍԱՆԴԱ-ՈՒՇՈՒ

 • ԱՐԹՈՒՐ ԱՌՈՒՇԱՆՅԱՆ
  ԱՐԹՈՒՐ ԱՌՈՒՇԱՆՅԱՆ

  ԿԻՈԿՈՒՇԻՆԿԱՅ ԿԱՐԱՏԵ-ԴՈ

 • ՎԱՐԴԳԵՍ ՄԱՆԱՍՅԱՆ
  ՎԱՐԴԳԵՍ ՄԱՆԱՍՅԱՆ

  ՍԱՆԴԱ-ՈՒՇՈՒ

 • ԷՌՆԵՍՏ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
  ԷՌՆԵՍՏ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

  ՍԱՄԲՈ

 • ԱՐՄԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
  ԱՐՄԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

  ԿԻՈԿՈՒՇԻՆԿԱՅ ԿԱՐԱՏԵ-ԴՈ

 • ԳՈՌ ԱԴԱՄՅԱՆ
  ԳՈՌ ԱԴԱՄՅԱՆ

  ԿԻՈԿՈՒՇԻՆԿԱՅ ԿԱՐԱՏԵ-ԴՈ

 • ԴԱՎԻԹ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
  ԴԱՎԻԹ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

  ՄՈՒԱՅ ԹԱՅ

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

 

Կոմիտեն իր նպատակների և խնդիրների իրականացման համար`   Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է.

 

1. Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի վերաբերյալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրության կիրառման արդյունքների վերլուծություն ու ամփոփում, դրա կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկությունների, նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի մշակում և դրանք սահմանված կարգով  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության հաստատմանը ներկայացնելը:

 

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իրավասու նախարարությունների, հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ հանրապետությունում ֆիզկուլտուրայի և սպորտի զարգացման ծրագրերի մշակում ու դրանք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության հաստատմանըներկայացնելը:

 

3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իրավասու նախարարությունների և մարզական կազմակերպությունների հետ համատեղ ֆիզկուլտուրային, մարզական չափորոշիչների մշակում ու հաստատում:

 

4. Համապատասխան նախարարությունների, շրջանային վարչակազմերի, հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ հանրապետական մարզական միջոցառումների համալիր օրացուցային պլանի մշակում և հաստատում, զանգվածային ֆիզկուլտուրային, առողջարարական ու մարզական միջոցառումների անցկացման նկատմամբ վերահսկողության իրականացում,  հանրապետական առաջնությունների և հավաքների անցկացում:

 

5. Հանրապետությունում բնակչության ֆիզիկական դաստիարակության գործի կազմակերպման և մարզիկների պատրաստման նկատմամբ կազմակերպական-մեթոդական ղեկավարության իրականացում:

 

6. Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում գիտական հետազոտությունների անցկացում, այդ նպատակով նախարարությունների ու կազմակերպությունների աշխատանքների համադասում, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտի առաջավոր փորձի ու գիտության նվաճումների ընդհանրացում,մարզական կազմակերպություններում և ուսումնական հաստատություններում դրանց ներդրմանն օժանդակում:

 

7. Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի աշխատանքների վիճակագրական հաշվառման վարում:

 

8. Բնագավառի վաստակաշատ անձանց`   պետական պարգևների, մրցանակների և պատվավոր կոչումների ներկայացնելը, մարզական կոչումների և կարգերի շնորհում, հանրապետական առաջնությունների մրցանակակիրներին, բնագավառի ակտիվիստներին ու կազմակերպություններին մեդալներով, մրցանակներով և դիպլոմներով պարգևատրում:

 

9. Հանրապետությունում կատարվող մարզական հերթափոխի պատրաստման աշխատանքներին աջակցելը:

 

10. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հավաքական թիմերի անդամներին ու կազմակերպություններին մարզահագուստով, մարզագույքով և   սարքավորումներով ապահովելու աշխատանքներին մասնակցություն:

 

11. Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասնագետների հաշվառում ու նրանց նկատմամբ հանրապետության պահանջարկի ուսումնասիրում, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության հետ համատեղ կոմիտեի համակարգի ուսումնական հաստատություններում ֆիզիկական կուլտուրայի ու սպորտի մասնագետների պատրաստման ապահովում և սահմանված կարգով ֆիզկուլտուրայի ոլորտի կադրերի տեղաբաշխում:

 

12.Սահմանված կարգով ֆիզիկական դաստիարակության ուսուցիչների, մարզիչների և ֆիզիկական կուլտուրայի ու սպորտի բնագավառի այլ մասնագետների որակավորման բարձրացման աշխատանքների կազմակերպում:

 

13.Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտի մասին քարոզչության իրականացում:

 

14.Պետական կառավարման տարածքային մարմինների հետ համատեղ ֆիզկուլտուրային և սպորտային տարածքային քաղաքականության իրականացման ապահովում:

 

15.Միջազգային միջգերատեսչական պայմանագրերի նախագծերի մշակում և իր իրավասության սահմաններում կնքում, արտասահմանյան երկրների ու սփյուռքահայ համայքների մարզական կառույցների հետ սահմանված կարգով կապերի ստեղծում:

 

16. Իր իրավասության սահմաններում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեի նախագծի մշակման աշխատանքներին մասնակցություն:

 

17.Իրեն վերապահված լիազորությունների սահմաններում` իր ենթակայության պետական ոչ առևտրային, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով կազմակերպությունների ու առևտրային կազմակերպությունների բաժնետոմսերի և բաժնեմասերի կառավարում:

Կոմիտեն հանրապետությունում զանգվածային ֆիզկուլտուրային, առողջարարական ու մարզական աշխատանքների զարգացմանն ուղղված իր գործունեությունն իրականացնում է հասարակական կազմակերպությունների մասնակցությամբ: